Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2019-03-29 10:00
Redaguotas: 2019-03-19

Automobilinio savivarčio su hidromanipuliatoriumi pirkimas (Pirkimo Nr. 424163)

2019-03-04 | UAB "Kauno gatvių apšvietimas" (132684155)

90.000,00
90.000,00 EUR be PVM

6 mėn. |

Pirkimo objektas – naujas automobilinis savivartis su hidromanipuliatoriumi. Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) - 34144750-0 (Krovininiai automobiliai).

Įsigyjamas naujas automobilinis savivartis su hidromanipuliatoriumi (1 vnt.). Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) - 34144750-0 (Krovininiai automobiliai).
Detalūs Prekės techniniai reikalavimai yra pateikti Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas). Prekė turi būti neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau, kaip 2018 metais. atitinkanti ES reikalavimus, įregistruota Lietuvos Respublikoje. Prekė pilnai sukomplektuota pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą Techninę specifikaciją ir paruošta eksploatacijai.

Prekė turi būti pristatyta į perkančiosios organizacijos buveinę adresu Ringuvos g. 59, Kauno m. ne vėliau, kaip per 6 (šešis) mėnesius po pirkimo sutarties pasirašymo. Sutarties vykdymo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2019-04-02Automobilinio savivarčio su hidromanipuliatoriumi pirkimas
2019-04-15 | Pirkimo objektas – naujas automobilinis savivartis...
2019-03-04Automobilinio savivarčio su hidromanipuliatoriumi pirkimas
2019-03-29 | Pirkimo objektas – naujas automobilinis savivartis...