Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2020-07-09 9:00
Redaguotas: 2020-06-25

Druskos tabletėmis pirkimas (Pirkimo Nr. 494708)

2020-06-25 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" (235014830)

120.000,00
120.000,00 EUR be PVM

12 mėn. |

Perkama druska tabletėmis, reikalinga vandens minkštinimo įrenginiams.

Perkama druska tabletėmis (toliau ? Prekė), kuri reikalinga vandens minkštinimo įrenginiams. Prekės sudėtis, kiekiai ir kiti reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje dėl druskos tabletėmis pirkimo. Per vienerius metus planuojama nupirkti iki 230 t (dviejų šimtų trisdešimt tonų) druskos tabletėmis, Prekės pateikiamos pakuotėse ne daugiau kaip po 25 kg. Minimalus užsakomų Prekių kiekis – 1 t. Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekės kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymų kainų palyginimui bei pasiūlymų eilės sudarymui, todėl gali būti perkamas ne visas Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekės kiekis.

Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui. Jei nei viena iš šalių likus 30 d. iki sutarties galiojimo termino pabaigos raštu nepraneša apie nesutikimą pratęsti sutarties galiojimo termino, sutartis automatiškai pratęsiama 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama 2 kartus, bet ne ilgiau iki bus išnaudota maksimali sutarties kaina. Įskaitant visus pratęsimus, negali būti ilgesnė kaip 36 mėn.

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2020-06-25Druskos tabletėmis pirkimas
2020-07-09 | Perkama druska tabletėmis, reikalinga vandens mink...
2020-03-16Biri druska
po 2020-10-01 Ketv.: 4; | iki 900 t. T...
2020-03-16Druska tabtetėmis
po 2020-10-01 Ketv.: 4; | iki 600 t. T...
2020-03-16Biri druska
po 2020-10-01 Ketv.: 4; | iki 900 t. T...
2020-03-16Druska tabtetėmis
po 2020-10-01 Ketv.: 4; | iki 600 t. T...
2015-02-17Akmens druska
po 2015-01-01 Ketv.: I | 140,00 t...
2012-05-10Techninė druska
po 2012-02-29 | 50.000,00 Lt...
2011-12-13Druska
po 2011-06-01 | 40.000,00 Lt...