Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2010-11-15 11:00
Redaguotas: 2014-11-23

Elektroninio bilieto aptarnavimo ir analizės informacinės sistemos kartinio bilieto posistemės licencijos ir diegimo paslaugų pirkimas (Pirkimo Nr. 96040)

2010-10-22 | Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" (124644360)

iki 2011-06-30

Pirkimo objektą sudaro elektroninio bilieto aptarnavimo ir analizės informacinės sistemos kartinio bilieto posistemės licencija ir diegimo paslaugos. Visos su pirkimo objektu susijusios paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 30 d.

Nenumatyta.

Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai organizacijai priimtino turinio (bet nebūtinai tekstu pažodžiui) pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Dalyvio, nepateikusio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, pasiūlymas bus atmestas. Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – 35000 Lt arba ekvivalentiška suma eurais pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kursą. Pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas tik šiais būdais:(a) pateikiama pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, arba (b) pateikiamas pirmo pareikalavimo draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas; arba (c) į Perkančiosios organizacijos nurodytą sąskaitą pervestų pinigų įkeitimu (pateikiamas mokėjimą liudijantis dokumentas)

Pirkimo dokumentai (prisijunkite)

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2023-02-21Elektroninių bilietų pardavimo (platinimo) internetu (per mobilias programėles arba elektronines parduotuves) paslaugos
2023-02-28
2022-03-17Vilniaus miesto elektroninio bilieto informacinės sistemos administravimo modulio priežiūros paslaugų pirkimas
2022-03-24
2022-03-09Vilniaus miesto elektroninio bilieto informacinės sistemos administravimo modulio priežiūros paslaugų pirkimo rinkos konsultacija
2022-03-16
2019-09-25Vilniaus miesto elektroninio bilieto informacinės sistemos (toliau – Sistema ar E.Bilieto IS ) administravimo modulio priežiūros paslaugos
2019-10-03
2018-12-12Elektroninio bilieto kortelių pardavimo (platinimo), elektroninio bilieto kortelių papildymo elektroniniais bilietais ir elektroniniais pinigais paslaugų pirkimas
2019-01-25 | Pirkimo objektą sudaro elektroninio bilieto kortel...
2018-02-26Elektroninė įranga (atsiskaitymo paslaugų plėtra rinkliavos bilietų automatuose)
po 2018-03-01 Ketv.: 3;4; | 1 vnt...
2017-02-22Vilniaus miesto elektroninio bilieto informacinės sistemos priežiūros paslaugos
2017-02-22
2016-10-04Vilniaus miesto elektroninio bilieto informacinės sistemos priežiūros paslaugos
2016-11-15 | Vienos informacinės sistemos priežiūra, programavi...
2016-08-26Vilniaus miesto elektroninio bilieto informacinės sistemos priežiūra
2016-09-07
2014-12-15Informacinių sistemų infrastruktūros analizės, projektavimo, įdiegimo ir aptarnavimo paslaugos
2015-01-26 | Perkama 1 vnt. IS infrastruktūros auditas ir porei...
2011-11-11ELEKTRONINIO BILIETO APTARNAVIMO IR ANALIZĖS INFORMACINĖS SISTEMOS KARTINIO BILIETO POSISTEMĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
2010-10-22Elektroninio bilieto aptarnavimo ir analizės informacinės sistemos kartinio bilieto posistemės licencijos ir diegimo paslaugų pirkimas
2010-11-15 | Pirkimo objektą sudaro elektroninio bilieto aptarn...