Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2013-10-01 11:00
Redaguotas: 2014-11-23

Grįžtamojo lizingo paslaugos (Pirkimo Nr. 141328)

2013-08-19 | Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" (124644360)

36 mėn. |

Grįžtamojo lizingo paslaugos perkamos siekiant įsigyti 100 vnt. naujų transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų. Finansuojama suma – 58 procentai Turto su PVM kainos, kas sudaro 1 251 764,17 litų. Lizingo terminas - 36 mėnesiai nuo bilietų automatų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo tarp Lizingo davėjo ir Lizingo gavėjo dienos.

Nenumatyta

Techninė specifikacija buvo paskelbta CVPIS 2013-07-04. Pirkimas vykdomas CVPIS priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami CVPIS.

Pirkimo dokumentai (prisijunkite)

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2013-08-19Grįžtamojo lizingo paslaugos
2013-10-01 | Grįžtamojo lizingo paslaugos perkamos siekiant įsi...
2013-07-04TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO BILIETŲ AUTOMATŲ GRĮŽTAMOJO LIZINGO PASLAUGOS PIRKIMAS
2013-07-15