Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2017-07-28 10:00
Redaguotas: 2017-07-17

Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas (Pirkimo Nr. 189548)

2017-06-27 | Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (188706554)

13 mėn. |

1. Perkančioji organizacija planuoja turėti apie 100 tarnybinių kelionių per 12 mėnesių (200 tarnybinių kelionių per 24 mėnesius). Tarnybinių kelionių skaičius gali didėti priklausomai nuo Perkančiosios organizacijos poreikio, bet nedaugiau kaip 30 proc. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus Paslaugų kiekio. Perkamas paslaugas apima:
1.1. kelionės oro transportu organizavimo paslaugos. 1.2. viešbučio rezervavimo ir apgyvendinimo jame organizavimo paslaugos (tiek Lietuvoje, tiek užsienyje)
1.3. kelionės sausumos ir vandens transportu (vidaus ir tarptautinio maršruto autobusų, traukinių bilietų, vandens transporto rezervavimo ir pardavimo paslaugos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje)
1.4. kelionės draudimo pardavimo paslaugos (nelaimingų atsitikimų, medicininių išlaidų, bagažo vėlavimo, sugadinimo arba praradimo, neįvykusios kelionės, kelionės jungties praradimo, kelionės dokumentų praradimo)
1.5. vizų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo, išdavimo bei pristatymo organizavimo paslaugos
1.6. konsultavimo kelionių klausimais, visokeriopos pagalbos kelionės metu suteikimo (pvz., tarpininkauti tarp vežėjo ir kliento) užtikrinant apgyvendinimą ir pagalbą skrydžių vėlavimo, atšaukimo, atidėjimo ar atsisakymo vežti atvejais (įskaitant pavėlavimą), kitos susijusios paslaugos, kurių sutarties sudarymo momentui neįmanoma numatyti.
2. Maksimali numatomų pirkti paslaugų suma 12 (dvylikai) mėnesių – 60 000,00 EUR be PVM
24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams – 120 000,00 EUR be PVM.

Paslaugų teikimo terminas šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą 12 mėnesių laikotarpiui.

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

Pirkimo dokumentai (prisijunkite)

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2017-06-27Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
2017-07-28 | 1. Perkančioji organizacija planuoja turėti apie 1...
2017-06-16Kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija
2017-06-23
2017-01-12Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
po 2017-07-01 Ketv.: III;IV | 12,00 mėn....
2016-06-17Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
2016-07-13 | Perkančioji organizacija planuoja turėti apie 85 t...
2016-04-11Kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija
2016-04-18
2016-01-19Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
po 2016-01-01 Ketv.: I;II | 1,00 komplektas...
2015-10-15Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
2015-10-30 | Perkančioji organizacija planuoja apie 60 tarnybin...
2015-08-17Kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija
2015-08-27
2015-07-23Kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija
2015-08-02
2015-01-26Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
po 2015-10-01 Ketv.: IV | 1,00 komplektas...
2012-09-24Kelionių organizavimo paslaugos
po 2012-07-01 Ketv.: III;IV | Vienkartiniai pirkimai pagal poreikį....
2012-09-24Kelionės draudimas
po 2012-07-01 Ketv.: III;IV | Vienkartiniai pirkimai pagal poreikį....
2012-09-03Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
2012-09-13 | Numatoma preliminari paslaugų vertė per 1 metus -...
2012-08-14Kelionių paslaugų pirkimas
2012-08-24
2012-03-15Kelionių organizavimo paslauga
po 2012-07-01 Ketv.: III | 1.500.000,00 Lt...