Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2015-03-03 10:00
Redaguotas: 2015-01-21

Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonės (konteineriai) (Pirkimo Nr. 159403)

2015-01-21 | UAB Kelmės vietinis ūkis (162732556)

12 mėn. |

nereikalauja

Stiklinės pakuotės surinkimo konteineriai 120 l 4500
Popieriui,plastikui ir kt. pakuočių atliekoms surinkti konteineriai 240 l 4500

Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) yra ne mažesnis už 1. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad Tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą.

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu htpp://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimamas, kiti pasiūlyme pateikti dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.,pdf.)Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų orginalų.Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu LR elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas.Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus Tiekėjo deklaraciją ar kitus dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz. jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o Tiekėjo deklaraciją -įmonės vadovas, tuomet Tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo atskirai).Tiekėjo deklaracijoje bei kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį dokumentą pasirašančiu asmeniu.

Pirkimo dokumentai (prisijunkite)

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2020-03-04Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas
2020-03-19 | Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai...
2020-02-24Mišrių komunalinių atlieklų surinkimo konteinerių pirkimas
2020-03-10 | Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai...
2020-02-21Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas
po 2020-01-01 Ketv.: 1;2;
2015-01-21Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonės (konteineriai)
2015-03-03 | Stiklinės pakuotės surinkimo konteineriai 120 l 4...
2015-01-08Pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas
2015-01-19
2014-08-20Pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš individualių namų valdų konteinerių pirkimas
2014-09-01 | Numatomas įsigyti konteinerių skaičius: 9000 vnt....