Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2020-07-15 9:00
Redaguotas: 2020-06-25

Saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų katilinėje (Pirkimo Nr. 494677)

2020-06-25 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" (235014830)

150.000,00
150.000,00 EUR be PVM

12 mėn. |

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su apmokėjimo faktą patvirtinančiu dokumentu 5000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumai.<br>

AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo 190 kW galios saulės šviesos jėgainės įrangos ir jos įrengimo Petrašiūnų katilinėje pirkimą. UAB „Petrašiūnų katilinė“ (juridinio asmens kodas 304217723) įgaliojo Perkantįjį subjektą atlikti pirkimą, vadovaujantis LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 91 straipsnio nuostatomis.

Perkantysis subjektas perka 190 kW galios saulės šviesos jėgainės Petrašiūnų katilinėje (toliau – Saulės elektrinė) įrengimo tehninį projektą, visą reikalingą įrangą (fotovoltinius modulius, inverterius (keitiklius), kabelius, montavimo medžiagas ir kt. ) ir Saulės elektrinės įrengimo darbus, kurie būtini, kad Saulės elektrinė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Įgaliojusios organizacijos vidaus elektros tinklų su galimybe perteklinę energiją perduoti elektros energijos skirstymo operatoriui pasaugojimui. Darbams atlikti reikalingas medžiagas turės pateikti konkursą laimėjęs tiekėjas. Tiekėjas prisiima riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Detalesnė informacija apie pirkimo objektą bei jo apimtis pateikiama UAB „Petrašiūnų katilinė“ 190 kW galios saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų katilinėje techninėje specifikacijoje.

Sutarties galiojimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti dar 12 (dvylikai) mėnesių.

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2020-08-26499,8 kW galios saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų elektrinėje
po 2020-07-01 Ketv.: 3; | iki 1 karto Vnt...
2020-08-26499,8 kW galios saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų elektrinėje
2020-09-09 | AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjekta...
2020-08-11Saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų katilinėje
2020-08-31 | AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjekta...
2020-07-09Saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų katilinėje
2020-07-30 | AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjekta...
2020-06-25Saulės šviesos jėgainės įrengimas Petrašiūnų katilinėje
2020-07-15 | AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjekta...
2019-04-15Saulės kolektoriaus įrengimas katilinėje Plento g. 28
po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 1 kartai...
2019-04-15Saulės kolektoriaus įrengimas Raudondvario katilinėje
po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 1 kartas...
2019-01-23Mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinės įrengimas Raudondvario katilinėje
po 2019-01-01 Ketv.: 1;
2018-12-12Mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinės įrengimas Raudondvario katilinėje
po 2018-10-01 | 700000 EUR...
2016-10-24Petrašiūnų elektrinės biokuro katilinės biokuro padavimo į katilus rezervinės sistemos įrengimo pirkimas
2016-11-28 | Pirkimo objektas – rezervinės kuro padavimo sistem...
2015-02-18Jėgainės gatvės rekonstrukcija atkarpoje nuo R. Kalantos gatvės iki Petrašiūnų elektrinės įvažiavimo vartų
po 2015-01-01 Ketv.: I | 434.800,00 Eur...
2012-04-04Petrašiūnų elektrinės geriamo vandens vamzdyno į vandens šildymo katilinę remontas
po 2010-03-29 | 1.000,00 Lt Tiekėjų apklausa....
2011-12-13Pergalės katilinės perpumpavimo siurblinės pastato ir Petrašiūnų elektrinės cheminio vandens valymo pastato langai pakeitimui
po 2011-02-24 | 97.000,00 Lt...