Vykdomas pirkimas

Baigėsi

Pasiūlymai iki:
2015-03-31 10:00
Redaguotas: 2015-03-18

Vilniaus Pilaitės gimnazijos pastato Įsrūties g. 3, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) darbai (Pirkimo Nr. 161150)

2015-03-18 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija (188710061)

12 mėn. |

Pastato aukštų skaičius: 2. Pastato bendrasis plotas 12147 kv.m. Pastato aukštis 11,4 m. Vykdomi darbai: stogo apšiltinimas ~4902 kv.m.; fasadų apšiltinimas ~4849 kv.m.; langų keitimas ~978 kv.m.; stoglangių keitimas ~ 214 kv.m.; rūsio perdangos apšiltinimas ~3974 kv.m. Pastato šildymo ir mechaninio vėdimo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kiti darbai, reikalingi išvardintų priemonių įgyvendinimui.

Sutarties terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 3 mėnesių laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo pirkimo laimėtojo (nepalankios gamtinės sąlygos, trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, projekto netikslumai, atsiradę nenumatyti darbai). Tokiu atveju termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu.

Darbų atlikimo terminas – 9 mėnesiai nuo rašytinio Užsakovo nurodymo pradėti vykdyti darbus gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 3 mėnesių laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (nepalankios gamtinės sąlygos, trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, projekto netikslumai, atsiradę nenumatyti darbai). Tokiu atveju termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu. Statybos užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 dienų nuo darbų atlikimo termino pabaigos. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į projekto valdytojo (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440 užstatą 130.000 Eur sumai arba pateikti banko (draudimo bendrovės) garantiją 130.000 Eur. Pateikiant draudimo bendrovės garantiją draudžiama ją susieti su draudimo taisyklėmis. Paraiškos turi būti pateikiamos raštu CVP IS priemonėmis lietuvių kalba ir pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Paraiškos, pateiktos popierinėje laikmenoje vokuose, bus grąžinamos neatplėštos tiekėjams ar grąžinamos registruotu laišku. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai gali būti pateikti originalia anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. Elektroninėmis priemonėmis paraiškas gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVP IS yra nemokama. Sutartį pasirašys Vilniaus Pilaitės gimnazija.

Pirkimo dokumentai (prisijunkite)

Rengiant pasiūlymą svarbu atkreipti dėmesį:

 • kokie dokumentai pirkimo sąlygose sudaro pirkimo dokumentus, kokie pasiūlymą;
 • kaip parengti, įforminti bei kokiu būdu ir terminais pateikti pasiūlymą;
 • per kiek dienų, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, galima užduoti klausimus dėl pirkimo sąlygų.

Vertinant pirkimo sąlygas atkreipkite dėmesį į:

 • kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus;
 • techninę specifikaciją;
 • pirkimo sutarties sąlygas (projektą).

Dėl perteklinių reikalavimų rekomenduojame kreiptis į pirkėją ir argumentuotai siūlyti reikalavimų pakeitimus.

Viešojo pirkimo sąlygose būna nurodytas terminas paklausimų dėl pirkimo sąlygų pateikimui.

Dėl viešojo pirkimo sąlygų reikia pateikti pretenziją per 10 d.(supaprastintų pirkimų atveju – per 5 d. d.) nuo paskelbimo, bet faktiškai galima bandyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Dėl pirkimo procedūrų ar sprendimų – per 15 d. nuo PO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Dėl teisinės pagalbos rekomenduojame kreiptis:

Tomas Seikalis

Tel. +370 686 37 271, tomas@seikalis.lt

Paskelbta Tikslas Skelbimo tipas

Prieiga apribota

  Apribota arba baigėsi prieiga prie duomenų. Jei pageidaujate nuolatos naudotis - kviečiame užsakyti paslaugas.

  Užsakyti paslaugas

Prisijunkite

 • matysite visus skelbimus,
 • pateiksime pirkimo sutartis,
 • pateiksime potencialius pirkimo dalyvius ir tiekėjus,
 • elektroniniu paštu informuosime apie naujus pirkimų skelbimus,
 • naudositės kitomis privilegijomis.

  Prisijungti Gauti slaptažodį

Sudarytos sutartys

Turėjo panašių sutarčių su pirkėju

Potencialūs tiekėjai

Panašūs pirkėjo skelbimai

2019-08-29Vilniaus Pilaitės gimnazijos Isrūties g. 3, Vilniuje, administracinio pastato techninio ir darbo projektų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos
po 2019-07-01 Ketv.: 3; | 1 Vnt...
2019-07-05Laikino modulinio pasato (korpuso) – mokymo klasių, prie Vilniaus Pilaitės gimnazijos – Įsruties g. 3, Vilnius, įrengimas ir nuoma
2019-08-13 | Perkama laikino modulinio pasato (korpuso) – mokym...
2019-07-02Laikino modulinio pastato (korpuso) – mokymo klasių, prie Vilniaus Pilaitės gimnazijos – Įsruties g. 3
po 2019-04-01 Ketv.: 2; | 1 Vnt...
2019-06-18Laikino modulinio pasato (korpuso) – mokymo klasių, prie Vilniaus Pilaitės gimnazijos – Įsruties g. 3, Vilnius, įrengimas ir nuoma
2019-06-26
2018-09-18Dviračių tako Pilaitės prospekte nuo Senosios Pilaitės kelio iki Sietyno g., Vilniaus mieste statyba
2018-10-01 | Perkami dviračių tako Pilaitės prospekte nuo Senos...
2018-09-18Dviračių tako Pilaitės prospekte nuo Senosios Pilaitės kelio iki Sietyno g., Vilniaus mieste statybos
po 2018-10-01 Ketv.: 4; | 1 Units...
2018-03-13Vilniaus Pilaitės gimnazijos Įsruties g. 3, Vilniuje sporto aikštyno rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu
po 2018-01-01 Ketv.: 1; | 1 vnt...
2018-01-08Vilniaus Pilaitės gimnazijos, Įsruties g. 3, sporto aikštyno rekonstravimo ir pagalbinio pastato statybos techninio projekto keitimo, darbo projekto parengimas ir rangos darbai
2018-01-16
2015-08-07Pilaitės prospekto, Sidaronių gatvės, Mozūriškių gatvės rekonstravimo bei gatvės tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės, Vilniuje statybos darbai
2015-09-08 | Numatoma įrengti naują D kategorijos gatvę tarp Pi...
2015-04-13Pilaitės prospekto, Sidaronių gatvės, Mozūriškių gatvės rekonstravimo bei gatvės tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės, Vilniuje statybos darbai
2015-04-24
2015-03-18Vilniaus Pilaitės gimnazijos pastato Įsrūties g. 3, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) darbai
2015-03-31 | Pastato aukštų skaičius: 2. Pastato bendrasis plot...
2015-02-02Vilniaus Pilaitės gimnazijos pastato Įsrūties g. 3, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) darbai
2015-02-13
2014-04-11Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas, darbai
2014-04-29
2013-11-19Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas, darbai
2013-11-29 | Perdangos šiltinimas- apie 1657 m2; stogo dangos s...
2013-09-25Vilniaus Salininkų gimnazijos pastato Vaikų g. 16, Vilniuje, atnaujinimo-modernizavimo darbai
2013-10-08 | Pastato bendras plotas - 3137 m². Pastato aukštų s...
2013-09-11Vilniaus Salininkų gimnazijos pastato Vilniuje, Vaikų g. 16, atnaujinimo-modernizavimo darbai
2013-09-23
2013-08-22Vilniaus Pilaitės gimnazijos pastato Įsruties g. 3, Vilniuje, atnaujinimo-modernizavimo darbai
2013-09-03 | Pastato atitvarų šiltinimas, langų keitimas, stogl...
2013-06-06Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos Įsruties g. 3, Vilniuje, modernizavimo darbai
2013-07-31
2013-05-10Projekto „Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ įgyvendinimo – mokyklos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, rangos darbai
2013-05-21
2011-12-13Vilniaus "Minties" gimnazijos pastato Vilniuje, Erfurto g. , rekonstravimas
po 2011-01-01 | 0,00...